Menu

3 Eylül 2021 Cuma

10.SINIFLAR 2021-2022 EĞT.ÖĞRT. YILI KUMANDA VE KONTROL ATÖLYESİ YILLIK DERS PLANI (ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ YENİ MEGEP'E KONULAN DERSTİR.

 ............................. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

10.SINIFLAR   KUMANDA VE KONTROL ATÖLYESİ YILLIK DERS PLANI

YENİ YAZILAN KİTABI MEGEPTE BULUNMAYAN 
DERSİN YILLIK PLANIDIR

İNDİRME LİNKİ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k2vncrIZnF0yuvhFC7xkP7LJr8Ixwegc/edit?usp=sharing&ouid=117659539703541681566&rtpof=true&sd=true

16 Aralık 2018 Pazar

ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI FABRİKA STAJ DEFTERİ TEMRİNLERİELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANINDA 

OKUYAN 

FABRİKALARDA STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİNDİR.    FABRİKA STAJ DEFTERİ TEMRİNLERİ:

     1. ve 2.Dönem ayrı olmak üzere iki dosyadır.


       LİNK:

           https://1drv.ms/u/s!ArYSaY2gA6TYgRXdPw3iyd0s1WU1

8 Kasım 2018 Perşembe

ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI YILLIK PLANLARI

ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI YILLIK PLANLARI

Planları ufak düzeltmelerle kullanabilirsiniz.

LİNK:

https://1drv.ms/u/s!AmrPTriU676RgzYG6vk5jREakcw8

24 Eylül 2018 Pazartesi

ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR?

Isı pompası nasıl çalışır?

Örnek vermek gerekirse, ısı pompası mevcut bir gaz fırını ile birlikte kullanılmak için etkili bir seçeneği olabilir. Bu ikili yakıt seçeneği ile, iki sistem ısıtma yükünü paylaşsa da asla aynı anda çalışmazlar. Her sistem, aktif hale gelmesinin avantajlı olduğu durumda devreye girer. Isı pompası birincil ısıtma ve soğutma sistemi olarak çalışırken; bununla birlikte, sıcaklık, ısı pompasının gaz fırını kadar etkili bir şekilde çalışabilme kabiliyetinin altına düştüğünde, gaz fırını, ısı pompasının daha verimli çalışması için sıcaklık yeterince yükselinceye kadar görevi devralır.
Toprak kaynaklı ısı pompaları, normal klima cihazlarından daha iyi nem alma özelliğine sahiptir. Çünkü bu sistemler genelde klima sisteminde karşılık gelen bobinden daha büyük, düz dönüş bobinlerine sahiptir. Hava kaynaklı ısı pompaları, iklimlendirme sistemleri ile aynı nem alma kapasitesine sahiptir. Nemlendirme veya nem alma ihtiyaçlarınız varsa, bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir.
Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır (COP). Verimli bir sistemin COP değerleri tipik olarak 4'e eşittir, yani sisteme girilen her bir birim girdi karşılığında 4 birim enerji hasıl olur. Japonya'daki COP değerleri 5'in üzerindedir. En iyi ısı pompaları 6.8 COP değerine ulaşmaktadır.
Soğutma makineleri ve ısı pompaları aynı çevrimi gerçekleştirirler fakat kullanım amaçları farklıdır. Bir soğutma makinesinin amacı düşük sıcaklıktaki ortamı, ortamdan ısı çekerek çevre sıcaklığının altında tutmaktır. Daha sonra çevreye veya yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi, çevrimi tamamlaması için yapılması zorunlu bir işlemdir fakat amaç değildir. Isı pompasının amacı ise bir ortamı sıcak tutmaktır. Bu işlevi yerine getirmek için düşük sıcaklıktaki bir ısıl enerji deposundan alınan ısı, ısıtılmak istenen ortama verilir. Düşük sıcaklıktaki ısıl enerji deposu genellikle soğuk çevre havası, kuyu suyu veya toprak, ısıtılmak istenen ortam ise bir evin içidir.
Isı pompası sistemlerinde, buharlaştırıcıların ısı çektiği ortamlara “ısı kaynakları” denir. Isı pompası için çok önemli olan bu kaynakların ısı pompası ile uyum sağlayabilmesi, aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:
  • Kaynak sıcaklığının fazla değişmemesi,
  • Kaynak sıcaklığının mümkün olduğu kadar büyük olması,
  • Kaynağın bol bulunabilir olması ve coğrafi koşullardan mümkün olduğu kadar az etkilenmesi,
  • Kaynağın kirli olmaması,
  • Korozyona sebep olmaması
Bir ısı pompasının teknik ve ekonomik performansı, ısı kaynağının karakteristiğine bağlıdır. Binalarda kullanılan ısı pompaları için ideal bir ısı kaynağı, ısıtma dönemi boyunca yüksek ve fazla değişmeyen sıcaklığa, bol bulunabilirliğe, aşındırıcı ve kirletici etkenler taşımamasına, uygun termofiziksel özelliklere, düşük yatırım ve işletim maliyetine sahip olmalıdır. Çoğu durumda ısı kaynağının bulunabilirliği, en önemli etken olmaktadır. Isı pompalarında kaynak olarak :
  • Çevre havası
  • Toprak
  • Deniz, nehir, göl suyu
  • Yeraltı suları
  • Artık sıvılar
  • Artık gazlar
  • Artık ısılar
  • Güneş
  • Kaya
kullanılabilir. Hepsinin farklı özellikleri vardır.
Çevre havası : Bolca bulunur ve ısı pompaları için en çok kullanılan ısı kaynağıdır. Hava kaynaklı ısı pompalarının mevsimlik performans faktörü (SPF) toprak kaynaklı ısı pompalarından %10 – 30 daha düşüktür. Bunun nedeni olarak, dış hava sıcaklığının düşmesi ile buharlaştırıcıda yüksek sıcaklık farkı oluşması ve bu durumda buharlaştırıcının buzlanması ve fanların çalıştırılması için gerekli enerji, kapasite ve performansta hızlı düşüşe yol açması gösterilebilir. Hava kirliliği de bir dezavantajdır.
Toprak : İyi bir kaynaktır fakat ısı değiştiricisini toprağa gömmek, korozyonu önlemek için de iyi malzeme kullanmak gerekir. Bu da ilk yatırım masrafını artırır.
Deniz, nehir, göl suları : Isı pompaları için iyi bir kaynaktırlar. Nehir ve göl sularının kışın donma sorunu vardır. Bu sorun deniz için çok önemli değildir. Bu sularda kirlilik sorunu vardır. Coğrafi şartlardan da çabuk etkilenirler.
Yeraltı suları : Yıl boyunca sıcaklık değişimi azdır. Taşınması için pompa kullanılıyorsa ek enerji kullanılıyor demektir. İçine pis suların karışması tehlikelidir. Isı değiştiricilerinin yer altına gömülmesi korozyona neden olabilir ve maliyeti artırır.
Artık gazlar : Ev ve ticari binalardaki ısı pompaları için önemli ısı kaynağıdır. Isı pompası, havalandırmadan aldığı ısıyı hacim ve su ısıtmak için kullanır.
Artık ısılar : Prosese bağlı olarak bazı avantajları veya dezavantajları olabilir.
Güneş : İyi bir kaynaktır. İlk yatırım masrafı çok, fakat bakım masrafı az ve temizdir.
Isı pompaları ayrıca, tek başına ya da ek bir sistemle birlikte kullanılabilir. Isıtma ihtiyacını tek başına karşılayanlara “monovalent ısı pompaları”, ek kaynak yardımıyla bu ihtiyacı karşılayanlara ise “bivalent ısı pompaları” denir. Bivalent durumda ısı pompası ısıtma yükünün %50 – 95‘ini karşılar. Bivalent sistemlere örnek olarak güneş toplayıcıları ve kazanlar verilebilir. Bu ikili sistemlerin çalışması da sıralı veya birlikte olmaktadır. Sıralı çalışma, bir sistem devreden çıktığında ötekinin devreye girmesidir. Isı pompası – kazan sistemi bu şekilde çalıştırılabilir. Isı pompasının çalıştırılmasının ekonomik olmadığı durumlarda ısı pompası devreden çıkar ve kazan devreye girer. Birlikte çalışmaya örnek olarak da ısı pompası – güneş toplayıcıları sistemi verilebilir. Binanın ısıtılmasında kullanılan ısı pompasının çalışması için gerekli sıcaklık aralığı güneş enerjisi sayesinde sağlanabilir.

ısı pompası
Isı Pompası
Sonuç olarak ısı pompalı sistemlerde ihtiyacınız olan ısı enerjisinin ¾ ünü doğada depolanmış güneş enerjisinden yani doğal termal enerjiden (toprak, su, hava), ¼ ünü ise elektrik enerjisinden karşılarsınız.Toprak, su ve hava ücretsiz, yenilenebilir ve tükenmez enerji kaynaklarıdır.Ayrıca ısı pompaları çoğunlukla kışın ısınmak amacıyla kullanılabildikleri gibi yazın ise ayni ortamı serinletmek amacıyla da kullanılabilirler.
Su- su ve hava-su ısı pompaları, ısıtma ve serinletme hizmetini aynı anda sunabilirler. Diğer ısı pompalarında serinletme için düşük bir ek maliyet yeterlidir.ısı pompası kapalı devrelerinde soğutucu akışkanlar dediğimiz Freon gazları kullanılır. Buharlaştırıcı içinden geçen soğutucu akışkan, etrafındaki ortamdan gerekli ısıyı çekerek buharlaşır ve buharlaşan bu soğutucu akışkan, kompresör vasıtasıyla yoğuşturucuya basılır. Yoğuşturucu da, kızgın buhar halindeki soğutucu akışkan etrafındaki ortama ısı vermek suretiyle, yoğunlaşarak doymuş sıvı haline gelir. Yoğuşturucudan çıkan soğutucu akışkan kısılma vanasından geçerek basınç ve sıcaklığı buharlaştırıcı basınç ve sıcaklığına düşürülerek ısı pompası çevrimi tamamlanır.
Isı pompaları dört ana elemandan oluşmaktadır:
1.Kondenser
2.Genleşme Valfi
3.Buharlaştırıcı (Kaynak)
4.Kompresör

Isı Pompası Çevrim Şeması

1. Yoğusturucu (Kondenser)
2. Genişleme Valfi (Kısılma vanası da denilebilir.)
3. Buharlaştırıcı (Evaporatör)
4. Kompresör

Isı Pompası Çalışma Sıcaklıkları

– Hava sıcaklığı -20 C den +45 C ye kadar değişir.
– Su sıcaklığı +8 C den +30 C ye kadar değişir.
– Toprak sıcaklığı +10 C den +20 C ye kadar değişir.
https://www.youtube.com/watch?v=g5S9wGyLntw


9 Haziran 2018 Cumartesi

ROBOT KOL YAPIMI(BASİT)


   
ROBOT KOL YAPIMI

         

  1-  3D yazıcıda çıktı alabilmek için aşağıdaki Linki tıklayın.parça listesini indirin ve 3d yazıcı ile yazdırın.(3D yazıcı okulumuz imkanları ile okulumuzda yapılmıştır.Onun yapımı ile ilgili paylaşımlar ileride yapılacaktır.)

 2-cep telefonunuza robot kol programını kurun.

 3-Arduinoya programı atın.

4-Bağlantıları resime göre yapın.

LİNK :

 https://drive.google.com/file/d/1JDPcj4xEe5o1Tilhrl1d4OQz4H4Krcss/view?usp=sharing

21 Aralık 2017 Perşembe

KÜÇÜK SERVO MOTORUN UÇ BAĞLANTI RENKLERİ

Servo motor satın aldığınızda elinize üç kablosu olan bir servo geliyor, bu pinler güç, toprak ve sinyal pinleri. Genellikle güç kırmızı renkli kablo, toprak kahverengi veya siyah renkli kablo ve sinyal pini ise turuncu, sarı yada beyaz renkli kabloyla temsil edilmektedir. Güç pinini 5 Volt ve sinyal pinini dijital pinlerden herhangi birisine bağlamanız gerekmektedir PWM olması şart değildir.


25 Nisan 2017 Salı

iTunes iPhone'u Görmüyor ise (Windows 10 ve 8) ÇözümüiTunes iPhone'u Görmüyor ise


(Windows 10 ve 8) Çözümü         Bilgisayarım üzerine sağ tıklayarak özellikler diyoruz ve aygıt yöneticisini açıyoruz. Orada taşınabilir aygıtlar altında Apple iPhone bulunuyor ve onun üzerine sağ tıklayarak "Sürücü Yazılımını Güncelleştir'e tıklıyoruz ve sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara tıklıyoruz.
         Sonrasında gözata tıklıyoruz ve gelen pencereden "drivers" klasörünü buluyoruz ve seçiyoruz. Bu klasörün tam yolu şu şekilde: 

C:\Program files\common files\apple\Mobile Device Support\drivers

klasörünü buluyoruz yükle diyoruz.Bu kadar ............

İtunes'i açtığınızda artık telefonunuz tanınıyor.

4 Ocak 2017 Çarşamba

USB Belekteki Dosyalar Görünmüyorsa                               USB Belekteki Dosyalar Görünmüyorsa:

Flash belleği bilgisayara takın ve flash belleği açmadan, anti virüs ile usb belleğinizi tarafın ve bulunan virüsleri temizleyin. Böylece Flash belleğinizdeki virüsler temizlenecektir ancak siz hala flashınıza girdiğiniz zaman dosyalarını göremeyeceksiniz.


Bilgisayarınızı ve USB belleği tarattıktan sonra ” başlat ” çubuğuna” CMD “yazarak komut satırını çalıştırınız.
flash disk içindeki dosyalar görünmüyor - çözümü -1
flash disk içindeki dosyalar görünmüyor.
Komut satırı penceresine flash belleğin olduğu sürücüye geçmek için flash belleğin bulunduğu sürücünün adını yazarak ardından” : ” yazarak Enter’a basınız örneğin flash bellek H sürücüsünde ise ” h:” yazıp Enter’a basarak flash belleğin sürücüsüne geçiniz.
flash disk içindeki dosyalar görünmüyor - çözümü -2
flash disk içindeki dosyalar görünmüyor – çözümü -2

Daha sonra komut satırına aşağıdaki satırları kopyalayarak yapıştırınız ardından Enter’a basınız.

attrib -h -s -a -r /d /s

Komutu yazarken ara boşluklara dikkat ediniz.Enter’a bastıktan sonra komutun tamamlanması bekleyiniz. Komutun tamamlanması 10 saniye kadar sürebilmektedir. Yukarıdaki komut gizlenen klasörlerinizi ve dosyalarınızı görebilmeniz için Flash Bellek Dosya Kurtarma komutudur.
Flash Bellekteki Dosyalar Görünmüyor !!! Çözüldü -3
Flash Bellekteki Dosyalar Görünmüyor !!! Çözüldü -3
Ardından  Flash belleğinize içine  baktığınız zaman isimsiz bir klasör gözükecektir. Flash Belleğinizdeki tüm dosyalarınız o klasör içerisindedir.

Böylece ” USB Bellekte Dosyalar Görünür ” hale geçecektir. Flash Bellek Virüs Temizleme işlemini tamamlamış olacaksınız ve Flash Bellekteki Dosyalarınız Kurtarılmış olacaktır.

19 Aralık 2016 Pazartesi

Sıvı İçinde Sıvıyla 3D Şekiller Yapan YazıcıSıvı İçinde Sıvıyla 3D Şekiller Yapan Yazıcı


Artık birçok alanda kullanılabilen 3 boyutlu yazıcılar biraz hayal gücünün katkısıyla daha neler yapabileceğini bizlere bir kez daha kanıtladı. Print a Drink projesi sıvı hammaddesiyle bir başka sıvının içine 3 boyutlu şekiller basabiliyor. Yüksek teknoloji KUKA robotlarını kullanan 3D yazıcı sıvı içine mikrolitre damlacıklar enjekte ediyor.https://onedio-vod.mncdn.com/57e150942622434d06977964/480p.mp4

23 Haziran 2016 Perşembe

ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI FABRİKA STAJ DEFTERİ TEMRİNLERİELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANINDA 

OKUYAN 

FABRİKALARDA STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİNDİR.    FABRİKA STAJ DEFTERİ TEMRİNLERİ:

     1. ve 2.Dönem ayrı olmak üzere iki dosyadır.


       LİNK:

           https://1drv.ms/u/s!ArYSaY2gA6TYgRXdPw3iyd0s1WU1

TÜBİTAK BİLİM FUARI BİLGİLENDİRME SUNUMU


TÜBİTAK BİLİM FUARI BİLGİLENDİRME SUNUMU


              https://doc.co/N32h9t


         

            STANT KURULUMU


              https://doc.co/wBJR9o

OKULLARDA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI

                                                       

OKULLARDA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI


ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI

1. Hat, motor, sigorta ve diğer elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde sigorta buşonu değişmesi, arıza vb. işler sorumlu ve salahiyetli elektrikçiler tarafından ve gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
2. Elektrik tesisatının, aydınlatma ve kuvvet tesislerinin, bakım, onarım, lamba takma, şalter vb elemanlarının değiştirilmesi işleri sorumlu ve yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
3. Sorumlu ve yetkili olmayan elektrikçiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmayacaktır.
4. Şalteri devreden çıkarmadan fişi çekmeyin, fiş takmayın.
5. Elektrikle çalışan aletler kullanılmadan önce kontrol edilecektir.
6. Güvenli topraklaması arızalı olan alet kullanılmayacaktır.
7. Dar ve rutubetli yerlerde düşük gerilimle çalışılacaktır.
8. Hareketli ve döner kısımları korunmamış aletler kullanılmayacaktır.
9. Arızalı alet, cihaz, makine ve teçhizatı kullanılmayacaktır.
10. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin.
11. Makine çalışırken yağlama ve bakım yapılmayacaktır.
12. Ehliyetli olmadığınız makine ve teçhizatı kullanmayın.
13. Kriko ile kaldırma yapılan aracın hareketini önlemek için mutlaka takoz koyulacaktır.
14. Kriko ile kaldırma yapılan araç, krikonun kaçırma ihtimaline karşı emniyete alınacaktır.
15. Taşlama tezgahı, spiral taşlama makinesi, torna tezgahı, kaynak makinesi vb. makine ve tezgahları çalıştırırken gözlüksüz çalışılmayacak, mutlaka koruyucu gözlük takılacaktır.
16. Atölye ve makinelerin yangına karşı korunması için atölyede, yağ döküntüsü, yağlı üstübü ve parlayıcı yanıcı şeyler bulundurulmayacaktır.
17. Yanıcı işlerde çalışırken sigara içilmeyecektir.
18. Mesai bitiminde, tüm makinelerin elektriği kesilecek ve ana panodaki şalterler kapatılacaktır.
19. Tüp başlıkları kontrol edilerek kapatılacaktır.
BAKIM ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞMA TALİMATI
1. Dönen aksamı bulunan makine ve tezgâhların tamir-bakım ve onarımında eldiven kullanılmayacaktır.
2. Bakım onarım yapıldığı sırada bakımı yapılan düzeneğin açma-çalıştırma butonuna (düğmesine) ve elektrik verme şalter veya fişin olduğu yere DİKKAT BAKIM VAR levhası asılacaktır.
3. Çalışan makinede bakım- onarım yapılmayacaktır.
4. Bakıma başlamadan önce makine durdurulacak ve elektriği kesilecektir.
5. Makinenin elektrik aksamı konusundaki elektrik ekibinden yardım alınacaktır.
6. Bakımı yapılacak olan araç ya da makine varsa bakım için ayrılmış atölyeye yoksa çalışma yoğunluğunun olmadığı sakin bir alana alınacaktır.
7. Bakım sırasında kimyasallar kullanılacaksa MSDS’ lere uygun hareket edilecek ve bu kimyasalla ilgili eğitim alınacaktır.
8. Çalışma sırasında basınçlı tüp kullanılacaksa tüpler sabitlenecek ve ısıdan uzak tutulacaktır. Bakım onarım işlemi süresince gerekli Kişisel koruyucular (Eldiven, gözlük, maske, çizme, iş ayakkabısı, kulaklık, önlük) kullanılacaktır.
9. Kullanılan el aletleri sağlam ve güvenli olacak, arızalı ya da hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.
10. İş bitiminde bozulmuş, sökülmüş sistem, kablo ve diğer parçaların doğru takıldığı kontrol edilecek ve bundan emin olunacaktır.
11. Bakım onarım sırasında makine, tezgah ya da sistemde yapılan değişiklikler operatöre bildirilecektir.
12. Bakım sırasında tespit edilen önemli hususlar kaydedilecek ve sonraki kontrollerde bunlara dikkat edilecek.
13. Bakım onarım işleri uzman kişiler tarafından yapılacaktır.
14. İş bitiminde çıkartılan koruyucular tekrar yerine takılacaktır.
15. Basınçlı kaplar ve kazanlar basınç altında onarılmayacak, onarılacak olan tank, kazan veya depoların diğer tank ve depolarla bağlantısı kesilecektir.
16. İçinde yanıcı patlayıcı madde bulunan kapların tamir bakım işleminden önce içleri temizlenecektir.
17. Yüksekte yapılan bakım-onarım ilerinde platform veya iskele kurulması istenecek, emniyet kemeri ve baret kullanılacaktır.
18. Kullanılan seyyar kabloların izoleleri sağlam olacaktır.
19. Seyyarlar 24 Volt olacaktır.
20. Kayış, kasnak, dişli, kaplin, pervane vb hareketli kısımların tamirine başlamadan önce makine durdurulacak ve elektriği kesilecektir.
21. Bakım işlerine başlamadan önce etraftaki yanıcı patlayıcı maddeler uzaklaştırılacaktır.
22. Çalışma alanı aydınlık olacaktır.
23. Bakım ve tamirden sonraki işlemler makine kartına işlenecektir.


MAKİNE ATÖLYESİ GENEL EMNİYET KURALLARI
1.            BİR İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE, İŞİ YAPACAK KİŞİ GEREKLİ MESLEKİ BİLGİLERE SAHİP OLMALIDIR.
TEZGÂHLARIN ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ TAM OLARAK BİLİNMELİDİR.
2.            TEZGÂH KULLANIRKEN BÜTÜN DİKKAT İŞE VERİLMELİDİR. BAŞKA BİR ŞEYLE  İLGİLENİLMEMELİDİR. KESİNLİKLE  ŞAKA YAPILMAMALIDIR.
3.            KULLANILAN TEZGÂHLARIN ELEKTRİKSEL PROBLEMLERİ OLMAMALIDIR. TEZGÂH ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ARIZA MEYDANA GELMİŞ VEYA TEZGÂH BAKIM GÖRMEKTE İSE ÜZERİNE MUTLAKA UYARICI BİR LEVHA KONULMALIDIR.
4.            TEZGÂHLARIN HAREKETLİ KISIMLARINA YAKLAŞIRKEN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR. ÇALIŞAN TEZGÂHIN ÜSTÜNE GEREĞİNDEN FAZLA EĞİLMEMELİ VE DAYANILMAMALIDIR.
5.            ŞÜPHELİ KONULAR DAİMA DERS ÖĞRETMENİNE VEYA ALAN ŞEFİNE SORULMALIDIR.
6.            İŞ İÇİN EN UYGUN TAKIMLAR KULLANILMALIDIR. YIPRANMIŞ VE KÖRLENMİŞ TAKIMLAR HEMEN DEĞİŞTİRİLMELİDİR. HER ZAMAN UYGUN ANAHTAR KULLANILMALIDIR.
7.            KULLANILMAYAN TAKIM VE MALZEMELER, İŞ MASASI ÜSTÜNDE BIRAKILMAMALIDIR.
8.            ATÖLYE İÇİNDE  KOŞULMAMALIDIR. TEZGÂH ÇALIŞIRKEN BAŞINDAN UZAKLAŞILMAMALIDIR.
9.            DERS ÖĞRETMENİNDEN İZİN ALINMADAN MALZEME VE MAKİNELERE DOKUNULMAMALIDIR.
10.        BASINÇLI HAVA DOĞRUDAN NE KENDİMİZE NEDE BAŞKASINA TUTULMAMALIDIR. BASINÇLI HAVA TEHLİKELİDİR VE ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR.
11.        KÜÇÜK BİLE OLSA HER OLAY DERHAL DERS ÖĞRETMENİNE BİLDİRİLMELİDİR.
12.        KORUYUCU GÖZLÜK TAKILMALIDIR. İŞ BAŞINDA İŞ ÖNLÜĞÜ MUTLAKA GİYİLMELİ VE DÜĞMELERİ İLİKLİ OLMALIDIR.
13.        SAÇLAR KISA KESİLMİŞ OLMALI, KIZ ÖĞRENCİLER SAÇLARINI BAĞLAMALIDIRLAR.
14.        TEZGÂH ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCE BÜTÜN KORUYUCULARIN YERLERİNDE VE İŞ GÖREBİLECEK DURUMDA OLMALARI SAĞLANMALIDIR.
15.        TEZGÂH ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCE, TEZGÂHIN VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR.
16.        KESKİN KENARLI PARÇALARA, ÇAPAK VE PÜRÜZLERE DİKKAT EDİLMELİDİR.
17.        ÇALIŞIRKEN PARMAKLARDA YÜZÜK, KOLDA SAAT BULUNDURULMAMALIDIR.
18.        İŞ ELBİSELERİNİN CEPLERİNDE KESKİN VEYA SİVRİ UÇLU TAKIM BULUNDURULMAMALIDIR.
19.        TEZGÂHIN ÇALIŞMASI TAMAMEN DURMADAN KORUYUCULAR KESİNLİKLE AÇILMAMALIDIR.
20.        TEZGÂHIN KESME SIVISINA YABANCI MADDE ATILMAMALIDIR.
21.        MADENİ ÇAPAKLAR ÇIPLAK ELLE TEMİZLENMEMELİ VE TOPLANMAMALIDIR. BU İŞ İÇİN FIRÇA VE ÇENGEL KULLANILMALIDIR.
22.        AĞIR PARÇALAR TEK BAŞINA ELLE KALDIRILMAMALIDIR. KALDIRMA ARACI KULLANILMALI YA DA YARDIM İSTENMELİDİR.
            
………..
Makine Teknolojisi Alan Şefi.FESTO HİDROLİK DENEY SETİ  
GÜVENLİK TALİMATI

1.     ÇALIŞMAYA BAŞLANMADAN ÖNCE, DENEY SETİNİN TÜM KISIMLARI VE KUMANDA ELEMANLARININ KULLANIMI VE GÖREVLERİ ÖĞRENİLMELİDİR.
 
2.     ÇALIŞMADAN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYGUN OLARAK; GÖZLÜK TAKILMALI VE ELDİVEN GİYİLMELİDİR.

3.     HİDROLİK DEVRE ELEMANLARINI KULLANIRKEN ÜZERİNDEKİ PLAKALARDA YAZILI OLAN ÇALIŞMA BASINÇLARINI AŞMAYIN.

4.     BEKLENMEDİK BİR NEDENDEN DOLAYI HİDROLİK YAĞIN ÇEVREYE AKMASI DURUMUNDA, HİDROLİK POMPANIN ENERJİSİNİ KESEREK YAĞIN DAHA FAZLA YAPILMASINI ÖNLEYİN.

5.     HİDROLİK YAĞ İLE ÇALIŞIRKEN ELİNİZİ SABUNLA YIKAMADAN GÖZÜNÜZE VE AĞZINIZA SÜRMEYİNİZ.

6.     ELEKTRİK KABLO VE AKSAMLARINDAN ZARAR GÖRMÜŞ OLANLAR VARSA DURUMU EĞİTİM SORUMLUSU YADA EĞİTMENİNİZE AKTARIN.

7.     ÇALIŞMA ESNASINDA CİDDİ OLUN. UNUTMAYIN Kİ İŞ KAZALARI VE YARALANMALAR CİDDİYETSİZLİKTEN MEYDANA GELİR.

8.     DENEY SETİ BOZUKSA ÜZERİNE “ARIZALIDIR”LEVHASI ASILMALIDIR.


9.     DENEY SETİNDE MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR EĞİTİM SORUMLUSU YADA EĞİTMENİNİZE BİLDİRİLMELİDİR.

 1. HER İŞ BİTİMİNE KONTROL PANELİNDEKİ KIRMIZI BÜTONDAN KAPATILMALIDIR. TEZGÂH VE ÇEVRESİ TEMİZLENMELİDİR.
. UYGULAMA

5.1. Her personel kendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde işinde çalıştırılacak, bilmediği ve kendisine öğretilmeyen işlere elini sürmeyecektir, kendisine ait olmayan işlere el atmayacaktır.

5.2. Bir personel işe başlamadan önce bu işi nasıl yapacağını ve bu işten kendisine ne gibi bir zarar geleceğini ve kazaya karşı ne tedbir alması gerektiğini düşünecek, ondan sonra işe başlanacaktır.

5.3. Kendisine verilen araç ve gereçlerin sağlam olup olmadığını ve bu işe uygunluğunu kontrol ettikten sonra kullanacak, arızalı ve bozuk olanlar değiştirilecektir.

5.4. Her personel, çalıştığı yeri temiz tutacak, kağıt ve çöp ile malzeme artıklarını işyerinden uzaklaştıracak ve bunları ait olduğu kaplara ve yerlere koyacaktır.

5.5. İş yerinde koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine geliş gidişleri önleyecek şekilde malzeme koyulmayacaktır.

5.6.  Çalışılan yerlerin zeminleri yağlı ve ıslak tutulmayacak, bilhassa yere dökülmesi halinde su, yağ, içecek vb. maddeler derhal temizlenecektir.

5.7.  Malzeme kaldırılmasında ve taşınmasında ağır parçalar için hiç kimse kendisini zorlamayacak, ağır parçaların kaldırılmasında birden fazla kişi veya vinç kullanılacaktır.

5.8. Elektrikçilerin dışında hiç bir kimse elektrik işlerine müdahale etmeyecek, arıza anında elektrikçiye haber verilecektir.

5.9. Makine ve ekipmanlarda meydana gelen bir arızada durum ilk amire ve teknik servise ve bakımcılara haber verilecek,  personel veya operatör kendi başına tamire kalkışmayacak, bakım sırasında gerekli görülmüşse lüzumlu yerlere görünür biçimde uyarı levhaları asılacaktır.

5.10. Tesisat veya makinede herhangi bir aksaklık veya anormal bir ses duyulduğu anda, mümkünse makine veya tesisat durdurulacak hemen ilgililere haber verilecektir.

5.11. Personel kendilerine verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanacak ve bunları iyi bir şekilde muhafaza edecektir. Bozulan ve eskiyenler için yerine yenisi istenecektir.

5.12. Bir kaza olduğunda kazalı en ufak şekilde yaralanmış olsa dahi ilgililere haber verilecek, yara yeri temizlettirilerek en azından yara yeri yara bandı ile kapatılacaktır.

5.13. Ecza dolabında bulunan ilaç ve benzer malzemeler ilgililerinin haberi olmadan asla kullanılmayacaktır.

5.14. Kaza vukuunda kazalı kendinde değilse kazalıya ilk yardım ekibi gelene kadar dokunulmayacak ve üzeri battaniye ile örtülecektir. Çok kanama mevcut ise kanın aktığı yerin üzerinden bir mendil veya kayışla sıkılacaktır. “Bu iş ancak ilk yardım eğitimi almış birisi tarafından yapılacaktır.”

5.15. Olası her kaza halinde en yakın güvenlik görevlisine bilgi verilecektir.